Uträkning drev


STATUTER FÖR UTRÄKNING AV
ÅRETS
DREVPROVSHUND INOM SBaK


DREVPROVSREGLER
Gällande under perioden
2017-07-01 - 2022-06-30


Drevprovskommissarie:


Håkan Andersson 076-307 11 22
drevprovvest@gmail.com

 
REGLER FÖR ÅRETS DREVPROVSHUND
För att tilldelas Årets drevprovshund fordras att hunden tagit minst ett första pris samt ytterligare ett pris, dock ej samma dag.
Både svenska och utländska hundar kan vara med och tävla om Årets Drevprovshund inom SBaK. För att kunna räkna in ett prov i det samlade resultatet måste hundens samtliga ägare ha varit medlem i SBaK vid den tiden då provet gicks.
De två drevproven där hunden fått högst prissättning (ej EP inräknat) sammanräknas vid uträkning av Årets Drevprovshund.
(Vid färre än två prov erhålls de faktiska poängen)
1:a pris ger 20 poäng
2:a pris ger 15 poäng
3:e pris ger 10 poäng
D-cert ger ytterligare 5 poäng
Endast de två högst prisvärda dreven under vardera inräknat drevprov sammanräknas
enligt ovan. Två stycken 2:or sammanräknas dock till en 1:a i likhet med gällande
regelverk och ytterligare prisvärt drev får räknas.
Summan av de prisvärda dreven läggs sedan samman med de två inräknade
provens sammanlagda egenskapspoäng.
Exempel:

Prov 1: 1:a + 1:a + 3:a + 22 EP
= 20+20+22 = 62
Prov 2: 1:a + (2:a + 2:a) + D-cert + 29 EP
= 20+(10+10)+5+29 = 74

Summa till Årets hund = 136
Skilje vid lika poäng:
Är den sammanlagda poängen lika räknas ett medel ut på egenskapspoängen av alla hundens provresultat under den aktuella drevprovssäsongen.

Är ändå resultatet lika jämförs moment 7 (Samarbete/Lydnad) för hundens två, från början inräknade drevprov.

Är ändå resultatet lika jämförs de sammanlagda poäng för moment 5 (Skall/Hörbarhet) + 6 (Skallgivning under drev/nyansering) för hundens två, från början inräknade drevprov.

Är ändå resultatet lika jämförs moment 3 (Drevarbete) för hundens två, från början inräknade drevprov.

Är ändå resultaten lika vinner den yngsta hunden.
Diskuterat vid konferens för SBaK:s drevprovskommissarier 2014-08-09