Utställning

Välkomna till Basset Västs utställning 21/8 2022

 

Domare: Rudy Smits, Nederländerna  

 

Med reservation för domarändringar. Vid stort antal anmälningar kommer vi även ha en reservdomare.

 

Plats: Tånga Hed, Vårgårda

 

Sista anmälningsdag: Möjligheten att anmäla ekipage till utställningen är nu stängd.

 

Anmälan:

Veteraner och valpar är gratis

Övriga klasser: 250 :-

 

Valpklass:                  4-9 månader

Juniorklass:               9-18 månader

Unghundsklass:        15-24 månader

Bruks/ Jaktklass:       Från 15 månader endast för hundar med

                                  jaktmerit.

Öppenklass:              Från 15 månader

Championklass:        Från 15 månader endast för championhundar med

                                  tre cert.

Veteranklass:             Från 8 år.

 

Anmälan görs genom att skicka hundens registreringsnummer, ägare och den klass hunden ska gå i till: bassetvast@outlook.com

 

Svar på anmälan kommer inom ett par dagar, om du ej får svar, återkom.

 

Vid frågor ring; 0707494783

 

Betalningen skickas till Pg 6434140-7 eller 

SWISH 123 441 27 63. Märks med hundens namn och ägare.

 

Välkomna!

[Editerad 20220808]


 

Subvention av anmälningsavgift

Enligt beslut av SBaK Västs årsmöte 2022 subventioneras för huvudmedlem i SBaK Väst anmälningsavgiften för en (1) start per år inom någon av kategorierna Viltspår, Drevprov eller Utställning.

Det ankommer på medlem att vid anmälan påtala att subventionen önskas nyttjas.