utställning

Välkomna till Basset Västs utställning 21/8 2022

 

Domare: Rudy Smits, Nederländerna  

 

Med reservation för domarändringar. Vid stort antal anmälningar kommer vi även ha en reservdomare.

 

Plats: Tånga Hed, Vårgårda

 

Sista anmälningsdag: 7/8 2022

 

Anmälan:

Veteraner och valpar är gratis

Övriga klasser: 250 :-

 

Valpklass:                  4-9 månader

Juniorklass:               9-18 månader

Unghundsklass:        15-24 månader

Bruks/ Jaktklass:       Från 15 månader endast för hundar med

                                  jaktmerit.

Öppenklass:              Från 15 månader

Championklass:        Från 15 månader endast för championhundar med

                                  tre cert.

Veteranklass:             Från 8 år.

 

Anmälan görs genom att skicka hundens registreringsnummer, ägare och den klass hunden ska gå i till: bassetvast@outlook.com

 

Svar på anmälan kommer inom ett par dagar, om du ej får svar, återkom.

 

Vid frågor ring; 0707494783

 

Betalningen skickas till pg 6434140-7 eller 

SWISH 123 441 27 63. Märks med hundens namn och ägare.

 

Välkomna!

[Publicerat 20220511]


 

Subvention av anmälningsavgift

Enligt beslut av årsmöte 2022 subventioneras för huvudmedlem anmälningsavgiften för en (1) start per år inom någon av kategorierna Viltspår, Drevprov eller Utställning.

Det ankommer på medlem att vid anmälan påtala att subventionen önskas nyttjas.