Bli medlem

MEDLEMSKAP I SVENSKA BASSETKLUBBEN
Har du en basset, eller är intresserad av att skaffa dig en basset och inte är medlem i Svenska Bassetklubben?
Du blir medlem på följande sätt:
Fyll i blanketten under länken ”Ny medlem”


Nytt enklare sätt att bli medlem, gå in på länken och följ anvisningarna
Efter anmälan kommer Inbetalningskort och medlemskort skickas ut av SKK.
När betalning skett är man medlem.


Uppfödare
Uppfödare anmäler sina valpköpare som inte redan är medlemmar för ett gratis år.
Avgifter
Ordinarie medlem 250:- Familjemedlem 80:-


Gåvomedlemskap från uppfödare till nya valpköparen som ej är medlem i SBaK sedan tidigare. (Första året) 0:-
Frågor angående medlemskap
Kontakta vår kassör Christina Järveback
Mail: dalsangs(at)hotmail.com
Som medlem kan du bland annat:
starta på drevprov och viltspårprov arrangerade av SBaK:s Lokalavdelningar
att kunna ställa ut på SBaK:s utställningar
få info om aktuella täckhundar, parningar och valpkullar
information om aktiviteter i SBaK via vår tidskrift Bassetbladet, som utkommer med 4 nr/år
information om aktiviteter i din lokala klubb
att kunna påverka klubben genom att lämna in motioner och rösta på delegater till klubbens högsta organ, Bassetfullmäktige, vartannat år