Bli medlem

MEDLEMSKAP I SVENSKA BASSETKLUBBEN
Har du en basset, eller är intresserad av att skaffa dig en basset och inte är medlem i Svenska Bassetklubben?
Du blir lättast medlem genom att gå in på Svenska Bassetklubben via nedanstående länk. Här finner du information om medlemskap med mera. Ditt postnummer avgör vilken lokalavdelning du hamnar i. Tänk på att kolla upp om familjemedlemskap är aktuellt!


Länk till Svenska Bassetklubbens sida om hur man blir medlem:


https://sbak.se/medlemsskap/


Frågor angående medlemskap
Kontakta SBaKs kassör Christina Forsgen.
Mail: kassor[at]sbak.se

Som medlem kan du bland annat:

  • starta på drevprov och viltspårprov arrangerade av SBaK:s Lokalavdelningar
  • att kunna ställa ut på SBaK:s utställningar
  • få info om aktuella täckhundar, parningar och valpkullar
  • information om aktiviteter i SBaK via vår tidskrift Bassetbladet, som utkommer med 4 nr/år
  • information om aktiviteter i din lokala klubb
  • att kunna påverka klubben genom att lämna in motioner och rösta på delegater till klubbens högsta organ, Bassetfullmäktige, vartannat år

[Uppdaterat 20240410]