Viltspår


Rörligt viltspårprov 1 Jan - 31 Dec 2021


Året runt
Förutsättning barmark
Anmälan senast 5 dagar före provstart
Anmälan ska vara kommissarien tillhanda
7 dagar före provstart
Förutsättning: Barmark

Anmälan gör till
Inger Skoglund
Bojetorpet 225
462 93 Vänersborg
Tel 0521-25 70 45

Betalning

NYHET

Bassethundar vars ägare är medlemmar inom SBaK Väst betalar under 2021 enbart domarersättning och eventuell reserersättning för domaren.”

 

Betalningen erläggs till domaren vid provtillfället eller enligt ök vid anmälan

Anmälningsavgift 150 kr

Domarersättning 300 kr.

Eventuell reseersättning enligt ök innan provtillfället.

 

Start vid Viltspår-DM är kostnadsfri.

 

Ordinarie viltspårprov 2021

Månad           Datum

Apri               2-3

Maj               1-2

Juni               6-7

Juli                2-3

Augusti         1-2

September     3-4

Oktober         3-4


Covid 19

Med reservation för utvecklingen av Covid-19pandemin.

Uppdaterat 20201101


Viltspårprov i SBaK Västs regi kan tillsvidare fortgå givet att följande vilkor efterlevs:

  1. Upptagningsområde skall vara Västra Götalandsregionen.
  2. All aktivitet äger rum utomhus. Toa/Sanitetsutrymmen är ej tillgängliga.
  3. Kommissarie/ Domare anger mötesplats och tidpunkt för provet. Tidsseparation skall användas så att olika startekipage aldrig möts
  4. Personantal vid mötesplatsen/provplatsen begränsas primärt till 2 st (domare och hundförare), följeslagare kan i undantagsfall tillåtas.
  5. All resultatadministration av protokoll sker utomhus/skilt från provekipaget.
  6. Kontanthantering undvikes helst.

I övrigt hänvisas till Folkhälsomyndighetens allmänna råd.”

Torsdagen den 6:e juni avhölls 2019 års Viltspår-DM
1 PBGV Smebäckens Xtrafina Gulleborg Robert Berndtsson 1HP, 42p 15min SM klara
2 BFdB Fiskåfjällets Albin Lena Carlsson 1HP, 42p 22min SM klara
3 BFdB Hjulbäckens Lill Strimma Peder Johansson 1, 42p 31min 1:a reserv
4 BFdB Smedkullens Fauve Northug Lars Jansson 1, 37p 19min 2:a reserv