Viltspår

 Välkommen

till

Basset Väst

lokalavdelning i SBaK

 

ADRESS
Basset Väst
c/o Jan Karlsson
Hagabergsvägen 7
45198 UDDEVALLA


Rörligt viltspårprov 1 Jan - 31 Dec 2021


Året runt
Förutsättning barmark
Anmälan senast 5 dagar före provstart
Anmälan ska vara kommissarien tillhanda
7 dagar före provstart
Förutsättning: Barmark

Anmälan gör till
Inger Skoglund
Bojetorpet 225
462 93 Vänersborg
Tel 0521-25 70 45


Betalning
Erläggs till domaren vid provtillfället
Anmälningsavgift 150 kr
Domarersättning 200 kr.
Eventuell reseersättning enligt ök innan provtillfället.Betalning

NYHET

Bassethundar vars ägare är medlemmar inom SBaK Väst betalar under 2021 enbart domarersättning och eventuell reserersättning för domaren.”

 

Betalningen erläggs till domaren vid provtillfället eller enligt ök vid anmälan

Anmälningsavgift 150 kr

Domarersättning 200 kr.

Eventuell reseersättning enligt ök innan provtillfället.

 

Start vid Viltspår-DM är kostnadsfri.

Covid 19

Med reservation för utvecklingen av Covid-19pandemin.

Uppdaterat 20201101


Viltspårprov i SBaK Västs regi kan tillsvidare fortgå givet att följande vilkor efterlevs:

 1. Upptagningsområde skall vara Västra Götalandsregionen.
 2. All aktivitet äger rum utomhus. Toa/Sanitetsutrymmen är ej tillgängliga.
 3. Kommissarie/ Domare anger mötesplats och tidpunkt för provet. Tidsseparation skall användas så att olika startekipage aldrig möts
 4. Personantal vid mötesplatsen/provplatsen begränsas primärt till 2 st (domare och hundförare), följeslagare kan i undantagsfall tillåtas.
 5. All resultatadministration av protokoll sker utomhus/skilt från provekipaget.
 6. Kontanthantering undvikes helst.

I övrigt hänvisas till Folkhälsomyndighetens allmänna råd.”

Viltspår-DM SBaK Väst 6 juni

Viltspår-SM SBaK  6-7 augusti

 

Anmälan

Viltspår-DM SBaK Väst 7 dagar före provstart

Viltspår-SM SBaK  – Separat inbjudan och anmälan

 

Anmälan görs till:

Inger Skoglund

Bojetorpet 225

462 93 Vänersborg

Tel 0521-25 70 45

 

Ordinarie viltspårprov 2021

Månad           Datum

Apri               2-3

Maj               1-2

Juni               6-7

Juli                2-3

Augusti         1-2

September     3-4

Oktober         3-4

Anmälan gör till
Inger Skoglund
Bojetorpet 225
462 93 Vänersborg
Tel 0521-25 70 45 


Betalning
Anmälningsavgift 150 kr
+ domarersättning 200 kr.*
+ Eventuell reseersättning
Sätts in på PG 643 41 40-7
eller via Swish 1234412763

 

2020

Ordinarie viltspårprov

Samtliga ordinarie provtillfällen under hösten 2020 är inställda.

 

Rörligt viltspårprov

Period: Året runt, förutsättning barmark

 

Anmälan: Senast 5 dagar före provstart


Anmälan görs till:

Inger Skoglund

Bojetorpet 225

462 93 Vänersborg

Tel 0521-25 70 45

 

Betalning

Erläggs till domaren vid provtillfället eller enligt ök vid anmälan
.

Anmälningsavgift 150 kr

Domarersättning 200 kr.

Eventuell reseersättning enligt ök innan provtillfället.

 

Rörligt viltspårprov i SBaK Västs regi kan tillsvidare fortgå givet att följande vilkor efterlevs:

 1. Upptagningsområde skall vara Västra Götalandsregionen.
 2. All aktivitet äger rum utomhus. Toa/Sanitetsutrymmen är ej tillgängliga.
 3. Kommissarie/ Domare anger mötesplats och tidpunkt för provet. Tidsseparation skall användas så att olika startekipage aldrig möts
 4. Personantal vid mötesplatsen/provplatsen begränsas primärt till 2 st (domare och hundförare), följeslagare kan i undantagsfall tillåtas.
 5. All resultatadministration av protokoll sker utomhus/skilt från provekipaget.
 6. Kontanthantering undvikes helst.

I övrigt hänvisas till Folkhälsomyndighetens allmänna råd.”

 

Uppdaterat 20200831

Torsdagen den 6:e juni avhölls 2019 års Viltspår-DM
1 PBGV Smebäckens Xtrafina Gulleborg Robert Berndtsson 1HP, 42p 15min SM klara
2 BFdB Fiskåfjällets Albin Lena Carlsson 1HP, 42p 22min SM klara
3 BFdB Hjulbäckens Lill Strimma Peder Johansson 1, 42p 31min 1:a reserv
4 BFdB Smedkullens Fauve Northug Lars Jansson 1, 37p 19min 2:a reserv