Viltspår

 

Ordinarie viltspårprov 2023

Månad           Datum

Maj               1-2

Juni               4-6

Juli                2-3

Augusti         4-5

     


Subvention av anmälningsavgift

Enligt beslut av SBaK Västs årsmöte 2023 subventioneras för huvudmedlem i SBaK Väst anmälningsavgiften för en (1) start per år inom någon av kategorierna Viltspår, Drevprov eller Utställning. Subventionen gäller under verksamhetsårtet 2023.

Det ankommer på medlem att vid anmälan påtala att subventionen önskas nyttjas. Subventionen gäller under mandatåret 2023.


Anmälan görs till
Inger Skoglund
Bojetorpet 225
462 93 Vänersborg
Tel 0521-25 70 45


Anmälan görs senast 5 dagar före provstart

Betalningen erläggs till domaren vid provtillfället eller enligt ök vid anmälan via Pg 6434140-7 eller  Swish 1234285243. Inbetalning skall innehålla upp-gift om hundens reg.nr samt vilken aktivitet som avses.

Anmälningsavgift: 150 kr

Domarersättning: 300 kr.

Eventuell reseersättning enligt ök innan provtillfället.


Start vid Viltspår-DM är kostnadsfri.


Rörligt viltspårprov 2023


Året runt
Förutsättning barmark[Uppdaterat 20230423]