Viltspårresultat

STATUTER FÖR BERÄKNING AV ÅRETS VILTSPÅRHUND INOM SBAK VÄST

Framräkningen har under 2019-2021 gjorts följande SBaKs statuter så som de publicerades på SBaKs hemsida 20210202. I beräkningsunderlaget har ”Hederpris (HP)” ingått som poänggivande del då detta utdelades under hela provsäsongen 2021. Från och med säsongen 2022 så utdelas inte "HP" längre följande SKKsregler för viltspårprov som trädde i kraft 20220101.
[Publicerat 20230301]   

[Editerat 20230122]


[Editerat 20240216]