Drevprov


Drevprovskommissarie

-


Fullmäktige

-

[Uppdaterat 20240318]

[Uppdaterat 20240318]


Kontakt:

Funktionsmailen drevprovvest@gmail.com skall användas vid kommunikation via e-mail. Om kontakt önskas med enskild funktionär i drevprovsfråga så kan namnet läggas till i ärenderubriken. Observera att mailen kan läsas av annan person än den efterfrågade.

Anmälan

Görs genom att logga in på  SKK START


Du behöver att upprätta ett konto för att kunna anmäla dig.

Gå gärna in på SKK START  och bekanta dig med miljön.[Uppdaterat 20240229]

Kostnader
Anmälningsavgift: 150 kr, betalas via SKK START.

Domarersättning: 500 kr
Eventuell reseersättning till domaren enl. ök när startplats bestäms.
Ersättningar till domaren betalas direkt till domaren före start.

SBaK:s drevprovsperioder 2023 / 2024
Period 1 – (1/9) 1/10 – 31/10

Period 2 – 1/11 - 30/11

Period 3 – 1/12 - 31/12

Period 4 – 1/1 - 31/1 (28/2)
Vid drevprov före 1/10 respektive efter 31/1 krävs RR-intyg.

Uttagning till Drevprovs-SM för bassetar

Kvalperiod för uttagning till drev-SM för bassetar sker under period 1, 1/10 – 31/10. Anmälan görs senast 15/10 för att kvala till SM. Det är först till kvarn som gäller om det är brist på domare. Vid flera starter av ett ekipage är det den 1:a starten som gäller som uttagsmeriterande.

Medlemsskap

Du måste vara medlem i Svenska Bassetklubben eller i motsvarande in-tresseförening inom nordisk kennelorganisation för att starta på drevprov.

Bevis på erlagd medlemsavgift i SBaK skall kunna uppvisas i samband med anmälan.

[Uppdaterat 20240205]

SBaK Västs representanter vid Drevprovs-SM för bassetar 2023

Vid SBaK Västs drevprovskollegium har utsett SE JCH SE VCH Gatelyckans Alice (PBGV), ägare Robert Berntsson, att representera SBaK Väst vid SBaKs Drevprovs-SM för bassetar 2023.

Då förra årets vinnare och regerande mästare, J SE JCH Skogatorpets Charon (BFdB), ägare Anders Jo-hannesson, per automatik är kvalificerad för SM-start så innebär det att SBaK Väst även i år har två hundar i SM.


Grattis på er "Alice" och  ”Beretta” och lycka till!


Som reserv utsågs  Inkelink's Donna Karan (PBGV), ägare Martina Friberg.


Totalt så startade 7 hundar under kvalperioden.

[Publicerad 20231102]