Drevprovsintro 2023

Introduktionsdag för drevprovs- och domarintresserade

Söndagen den 5 november 2023 anordnade SBaK Väst en en introduktionsdag för drevprovsintresserade på Kållandshalvö utanför Lidköping. Syftet med dagen var att ge information om hur ett drevprov går till för hundförare som funderar på att starta sin hund på prov, men även att ge möjlighet för de som är intresserade av att bli drevprovsdomare att gå med i ett prov tillsammans med en ru-tinerad domare.

Tord Magnusson var den domare som på ett trivsamt sätt höll ihop dagen och delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter, samtidigt som han dömde hunden för dagen; Jägardrömmens Isprinsessa, en Basset Fauve de Bretagne, till vardags kallad "Molly". Det tog inte lång tid efter det att Molly släppts innan det blev upptag. När drevet hade varat i över en timma kallade hundföraren Krister in Molly under pågående drev utom synhåll från provgruppen från ett avstånd på 280 m, vilket var härligt att se....

Innehållet i drevet, så som små tapter, skall i repriser, upptag på ett långt sök och inkallning ihop med samarbete/lydnad, var sådant som förklarades och diskuterades inom gruppen, som till slut hamnade på ett resultat på 33-34 poäng.


Tack till Tord för en trevlig guidning i drevprovets värld och för tålamod när du svarade alla de möjliga och omöjliga frågor som ställdes.

Tack till hundförare Krister Andersson för att du ställde upp med "demofauven" och för att vi fick låna marken.

Tack till Jakthundsdressyr.se för sponsring vid den obligatoriska korvgrillningen.

[Publicerad 20240507]

SBaK Väst ser gärna att fler utbildar sig till drevprovsdomare inom lokalavdelningen. För den som vill läsa på om SKKs drevprovsregler och SBaKs tillägg så finns dessa att ladda ner under fliken "Länkar & Dokument" ovan till höger.