StyrelsenSTYRELSEN

Mandatår 2024


Ordförande

Anneli Strand

Korsvägen 6

457 51 BULLAREN

070-228 30 36

ordforande[to]sbakvast.se

Ordinarie ledamöter

Vice ordförande

Yvonne Jyborn

Grunnebo 379 462 93 VÄNERSBORG

070-926 50 55

yvonne.jyborn[to]gmail.com

Joakim Andersson

070-950 06 47

joakim[to]jakthundsdressyr.se

Sekreterare

Jan Karlsson

Hagabergsvägen 7 451 98 UDDEVALLA

070-377 17 55

sekreterare[to]sbakvast.se

Ulrika Edofsson

070-361 86 73‬

ulrika.edofsson[to]gmail.com


Marika Willhed

076-323 35 36

marika.willhed[to]hotmail.com

Beatrice Andersson


Suppleanter

Helena Lyckoskog

072-300 26 00

Helena[to]lyckoskog.com

Anna Björklund

Anders Johannesson

070-686 12 49

karslatt[to]gmail.com

Kassör, adjungerad

Lars Jansson

Fors Sörgården 1 542 93 MARIESTAD 070-833 54 15

lasse.fors94[to]gmail.com

Valberedning

Sammankallande:

Denise Grubb

076-271 78 35‬

grubbagardens[to]hotmail.com


Martina Friberg

Miriam Landholm


[Uppdaterat 20240321]