StyrelsenSTYRELSEN

Mandatår 2023


Ordförande

Anneli Strand

Korsvägen 6

457 51 BULLAREN

070-228 30 36

ordforande[to]sbakvast.se


Utbildningsansvarig, Utbildningskommittéen, Utställningskommittéen


Ordinarie ledamöter

Håkan Andersson

-

070-692 25 31 (Dagtid: 076-307 11 22)

hkandersson37[to]gmail.com

-

Vice ordförande, Drevprovsansvarig, Drevprovskommissarie (Primär), Drevprovskommittéen

Joakim Andersson

070-950 06 47

joakim[to]jakthundsdressyr.se


Drevprovskommissarie, Drevprovs-kommittéen, Utbildningskommittéen

Jan Karlsson

Hagabergsvägen 7 451 98 UDDEVALLA

070-377 17 55

sekreterare[to]sbakvast.se


Sekreterare, Viltspårsansvarig, Viltspårskommittén, Administratör hemsida.

Marika Willhed

076-3233536

marika.willhed[to]hotmail.com


Viltspårskommittéen, Utbildningskommittéen

Yvonne Jyborn

Grunnebo 379 462 93 VÄNERSBORG

070-926 50 55

yvonne.jyborn[to]gmail.com


Utställningsansvarig, Utställningskommittéen

Liselotte Sellén Bore

073-080 32 66

liselotte.sellen.bore[to]gmail.com


Kontaktperson Bassetbladet

Kassör, adjungerad

Lars Jansson

Fors Sörgården 1 542 93 MARIESTAD 070-833 54 15

lasse.fors94[to]gmail.com

Suppleanter

Anders Johannesson

070-6861249

karslatt[to]gmail.com

Helena Lyckoskog

0723 002600

Helena[to]lyckoskog.com


Vakant

-

-Valberedning

Sammankallande:

Bengt Jakobsson

bengt_jakobsson[to]telia.com

070-2362582


Daphne Blomstrand

Denise Grubb

[Uppdaterat 20231114]