Årsmöte 2022

Årsmöte SBaK Väst 2022

Så kunde SBaK Väst fredagen den 25 mars genomföra sitt årsmöte på Ko-bergsgården utanför Sollebrunn. Mötesordföranden Lisbeth Carlsson-Liljeqvist lotsade med säker hand mötesdeltagarna genom procedurerna med att avsluta verksamhetsåren 2020 och 2021, att välja ny styrelse, revisorer och valberedning, samt behandling av propositioner och motioner. SBaK Väst vill till Lisbeth framföra ett stort tack för ett väl genomfört arbete.


På grund av Covid-19 situationen i samhället ställdes årsmötet 2021 in i enlighet med anvisat alternativ från SKK, där möjlighet till uppskjutande av 2021 års årsmöte till 2022 medgavs givet att årsmöte hållits 2020 samt att godkännande av räkenskaperna förelåg från revisorerna.

Verksamheten sköttes verksamhetsåret 2021 av en interimistisk styrelse bestående av den styrelse som tillsattes av internetårsmötet 20200906 med konstituering 20200916 samt 20201028.


Medlemsantalet i SBaK Väst uppgick 2021-12-31 till 310 stycken röstberättigade medlemmar varav 27 st familjemedlemskap och 1 st heders-medlem. Antalet medlemmar 2020-12-31 uppgick till 296 stycken varav 24 st familjemedlemskap och 1 st hedersmedlem.

Styrelsen hade under året 6 protokollförda möten plus 2 konstituerande möten 20200916 samt 20201028. Styrelsemöten samt arbete inom kommittéerna/arbetsgrupperna har på grund av Covid-19 situationen i huvud-sak skett som telefonmöten.

Då det ej avhölls något årsmöte under 2021 så skulle samtliga funktionärs-platser besättas eftersom alla mandat löpt ut. Den nya styrelsens samman-sättning och andra valda funktioner efter årsmötet 2022 finner du ovan under fliken "Styrelsen".Årsmötesmiddag och prisutdelning SBaK Väst 2022

I samband med årsmötet har SBaK Väst som tradition att efter avslutade årsmötesförhandlingar bjuda medlemmar med familj eller partner på en årsmötesmiddag. När mötet avslutats så hålles en prisutdelningsceremoni där hundar inom lokalavdelningen som utmärkt sig på olika sätt under året premieras.


Håkan Andersson och Jan Karlsson iordningställer Tabass Greta-Stinas prisbord

Drevprovsverksamhet

Ordinarie drevprovsverksamhet

Drevprovskommittén har bestått av Staffan Corneliusson (drevprovsansvarig, kommissarie, Håkan Andersson (kommissarie) och Bengt Melin. Fullmäktige har bestått av Staffan Corneliusson och Bo Wallin. Under säsongen har 3 st kollegium avhållits. SBaK Väst haft hjälp av 23 st domare vilka gjort ett fantastiskt arbete. Styrelsen för SBaK Väst vill till dessa framföra sitt varma tack.

Under säsongen 2020/2021 har vi haft totalt 65 bassetstarter, vilket är 10 fler gentemot föregående säsong. Vi har tillika haft glädjen att få se ett ekipage av rasen Basset Bleu de Gascogne komma till start, vilket inte hör till vanligheterna.

 
Basset-SM, drevprov 2021

Tävlingen arrangerades av SBaK/SBaK Nordöst och hölls på Gotland. Lokal uttagning skedde första provperioden (1 okt – 31 okt) under vilken 6 st BFdB kom till start.

Representanter för SBaK Väst var: BFdB SE JCH Skogatorpets Charon äg. Anders Johannesson samt vinnaren från 2020; PBGV SE JCH NO JCH Ebouriffe Allan Rust äg. Morgan Eriksson.

 

Ebouriffe Allan Rust/Morgan Eriksson slutade på mycket en mycket hedrande 1:a plats och kan således för andra året i rad titulera sig som vinnare av Drevprov-SM för bassetar. Vidare så slutade Skogatorpets Charon/Anders Johannesson på en nästan lika hedrande 2:a plats i sin 2:a drevprovsstart någonsin.

I domarpoolen representerades SBaK Väst av Bengt Melin och Staffan Corneliusson.

 

Vid Småhunds-SM 2021 representerades SBaK av samma SBaK Väst hundar och där hamnade Skogatorpets Charon/Anders Johannesson och Ebouriffe Allan Rust/Morgan Eriksson på 4:e, respektive 10:e plats.

Utmärkelser

Till 2021 års bästa hund inom SBaK Väst i nedanstående kategorier utsågs:

Rådjurshund:       BFdB   SE JCH Zibbans Gringo äg Daphne Blomstrand

Harhund:             PBGV Tabass Holly äg. Karl-Otto Björling

Allroundhund:     PBGV  Tabass Greta-Stina äg. Jörgen Ekwall

Rävhund:             PBGV  Tabass Greta-Stina äg. Jörgen Ekwall

RAS

STARTER

INDIVID

D-CERT

BAN

2

2

1

BBdG

1

1

-

BFdB

31

18

2

GBGV

2

1

-

PBGV

29

16

1

Morgan Eriksson och Ebouriffe Allan Rust

Vandringspriser

Lövkullens Vandringspris 2021 tilldelades: PBGV Tabass Greta-Stina äg. Jörgen Ekwall

Mattis Vandringspris 2021 tilldelades: PBGV Tabass Greta-Stina äg. Jörgen Ekwall

PBGV Tabass Greta-Stina med husse Jörgen Ekwall tog storslam vid prisutdelningen på SBaK Västs årsmöte: Årets All-roundhund, Årets rävhund, Lövkullens vandringspris samt Mattis vandringspris. Dessutom hade hon under året gått och blivit Svensk Jaktchampion.

Daphne Blomstrand med Årets Rådjurshund 2021 inom SBaK Väst, Zibbans Gringo.

Utställningsverksamhet

Utställningsansvarig har varit Yvonne Jyborn. SBaK Västs traditionella utställning på Tånga Hed genomfördes lördagen den 21 augusti. Utställningen blev en en bassetfest med alla bassetraserna representerade bland de 73 startande ekipagen, varav 26 st var hanar och 47 st var tikar.

Domare var Theres Johansson, som med kort varsel fick ersätta den inbjudne nederländske domaren Rudy Smiths i ringen på grund av sjukdom.

 

Årets utställningshund inom SBaK Väst 2021 är:

PBGV C.I.E. DK UCH FI UCH Väntans Qära Qerstin äg. Inge Hansen Pettersson

Viltspårsverksamhet

Viltspårsansvarig har varit Jan Karlsson, viltspårskommittéen har utgjorts av Carina Tihane och Jan Karlsson. Viltspårskommissarie har varit Inger Skoglund.

 

Ordinarie viltspårsprov avhölls månaderna april till och med september. Rörligt prov har löpt på under samtliga månader. Under året har vi åter haft ett mycket stort antal starter. SBaK Väst vill passa på att tacka de domare som så entusiastiskt varit engagerade i att döma alla dessa hundar för ett fantastiskt arbete och engagemang.

Under 2021 har vi haft totalt 122 bassetstarter (SM inräknat) fördelat på 44 individer, vilket är 49 fler starter och 17 fler individer än föregående år.

Det är glädjande att se att vi har nästan alla raser med även i år och att det även finns nybörjaraktivitet där ekipagen går från godkänt anlagsprov till SE VCH.

 

Årets viltspårshund inom SBaK Väst 2021 är:

 BFdB  Jägardrömmens Kanelbulle äg. Erik Palmgren


Framräkningen har gjorts följande SBaKs statuter så som de publicerades på SBaKs hemsida 20210202. I beräkningsunderlaget ingår ”Hederpris (HP)” som skiljefaktor då detta utdelades under hela provsäsongen 2021.

 


 

RAS

STARTER

INDIVID

ANLAG

HP

SEVCH

BAN

1

1

1G

-

-

BFdB

68

27

15G

9*

5

BH

15

4

2G

3

1

GBGV

1

1

-

x

-

PBGV

37

11

3 Ej G**/6G

1

5

*Varav 4 st till samma hund. **Samtliga inräknade i godkända efter nytt prov.

Erik Palmgren, husse till BFdB Jägar-drömmens Kanelbulle tar emot rosett och diplom för erövrat SE VCH samt pris för Årets Viltspårhund 2021 inom SBaK Väst.


Viltspår-DM

Till DM, som avhölls den 6/6 hade 20 ekipage anmält sig, vilket var en betydande ökning jämfört med tidigare år. Startfältet bestod av 10 st Basset Fauve de Bretagne, Basset Hound, 1 st Grand Basset Griffon Vendeen och 7 st Petit Basset Griffon Vendeen.


Vinnare och SBaK Västs representanter vid Viltspår-SM:

  1. BH SE VCH Swede Sun's Noel äg. Marika Willhed (SM-klar)
  2. BFdB SE UCH SE JCH SE VCH Sjögareds Merlin äg. Lena Carlsson (SM-klar)
  3. PBGV SE JCH SE VCH Gatelyckans Alice äg. Robert Berntsson (1:a reserv)
  4. PBGV SE JCH SE VCH Smebäckens Xtrafina Gulleborg äg. Robert Berntsson (2:a reserv)

Tävlingen sponsrades av Arken Zoo i Uddevalla och Interjakt Överby till vilka riktas ett varmt tack.

SBaK Väst har till Barncancerfonden skänkt ett belopp om 9000 kr motsvarande startavgiften enligt beslut av årsmötet 2018.

Viltspår-SM.

SBaK Väst skulle under 2020 varit värd för SBaKs Viltspår-SM men tävlingen fick av hänsyn till gällande Covid-19 restriktioner skjutas upp till sommaren 2021, även då med SBaK Väst som värd. SBaK representerades av Patrik Särenfors.

Tävlingen avhölls den 7/8 med 11 startande ekipage: 2 från varje lokalav-delnng samt fjolårsvinnaren. Deltagarna var förlagda på Quality Hotel i Vänersborg, spåren var fördelade mellan 5 domare i 4 delområden mellan Vänersborg och Uddevalla.

 

Resultat

  1. BH SE VCH Moneylezz Ronnie Coleman äg. Pål Rudnert (La Syd)
  2. BFdB SE VCH Fiskåfjällets Astrid äg. Tommy Samuelsson (La NÖ)
  3. BFdB SE VCH Nimrods Havtorn äg. Ronnie Markusson (La NÖ)

 

SBaK Västs representanter slutade på 4:e (Sjögareds Merlin/Lena Carlsson), respektive 9:e plats (Swede Sun's Noel/Marika Willhed.)

 

SBaK Väst vill framföra ett stort tack till våra sponsorer: Doggy och Bozita Robur, Interjakt Överby, Kjells Vapen, Jaktliv, Corneliussons Plåtslageri, Jakthundsdressyr samt till Lyckoskogs Hundträning.

Tack till Quality Hotel i Vänersborg för vänligt bemötande och god mat.

Framgångar i SBaKs rasklubbar

Följande utmärkelser ”Årets Hund 2021” inom SBaKs rasklubbar återfinns i SBaK Väst:

Drevprovshund

GBGV SE JCH SE VCH Bustassens Carabine de la Chasse äg. Lotta Båtemyr

Utställningshund

GBGV SE JCH SE VCH Bustassens Carabine de la Chasse äg. Lotta Båtemyr

Viltspårhund

PBGV SE JCH SE VCH Smebäckens Xtrafina Gulleborg äg. Robert Berntsson

Övriga framgångar inom SBaK

Att avla fram bra linjer och att driva fram dessa till höga meriter är en tidsödande och grannlaga verksamhet. Därför är det trevligt att i år kunna konstatera att det vid årsmötestillfället förelåg 5 ansökningar avseende Jaktavelspris i olika valörer från medlemmar i SBaK Väst.

Hundar som under 2021 meriterat sig till svenskt championat

Resultatlistorna nedan bygger på uppgifter som rapporterats till SBaK Väst, vilket innebär att det kan saknas hundar inom de olika raserna och merite-ringsgrupperna i de fall hunden gått till championat inom annan lokal-avdelning eller rasklubb och detta inte rapporterats in till SBaK Väst. Nyvunnen merit anges i fetstil.

 

Basset Fauve de Bretagne

DK UCH NOJ(D)CH SE JCH SE UCH SE VCH Jägardrömmens Fanta äg. Hans Gustafsson & Suzanne Östlund

SE JCH SE VCH Jägardrömmens Hallonhjärta äg. Suzanne Östlund

SE JCH SE VCH Nimrods Saxtorpskillen äg. Mirjam Landholm

SE JCH Skogatorpets Charon äg. Anders Johannesson

SE JCH Zibbans Gringo äg. Daphne Blomstrand

SE VCH Jägardrömmens Kanelbulle äg. Erik Palmgren

SE VCH Jägardrömmens Kärleksmums äg. Ulf Sonesson

 

Grand Basset Griffon Vendéen

SE JCH SE VCH Bustassens Carabine de la Chasse äg. Lotta Båtemyr

 

Petit Basset Griffon Vendéen

SE UCH SE JCH SE VCH Väntans Tursamma Tuva äg. Inge Hansen

SE UCH SE JCH Ebouriffe Custommade äg. Therese Corneliusson

SE JCH Nick äg. Tommy Balder

SE JCH Tabass Greta-Stina äg. Jörgen Ekvall

SE JCH SE VCH Gatelyckans Alice äg. Robert Berntsson

SE VCH Lyckehöjdens Loey äg. Ulrika Edofsson

SE VCH Väntans Villiga Vilmer äg. Lars Svensson

 

Stort GRATTIS till alla duktiga hundar i vår lokalavdelning och till hussar, mattar och uppfödare som kämpar på.

  

 


Tack!

I samband med årsmöten sker ibland förändringar i det att personer lämnar och nya kommer in.

SBaK Väst vill rikta ett stort tack till Carina Tihane som lämnar bassetvärlden och går vidare med andra hundraser. Vidare vill SBaK Väst framföra ett tack till Annicka Löfgren för den tid som hon deltagit i Styrelsens arbete.


Slutligen, ett bamsetack till Eva Pettersson, som vid årskiftet med ålderns rätt lämnade uppdraget som ansvarig för SBaK Västs hemsida.

Katarina och Anders Johannesson, matte och husse till Skogatorpets Charon aka Beretta tar emot SE JCH rosett och diplom. Beretta tog sina förstapris vid tre starttillfällen på raken: Uttagning till Drevprovs-SM, Drevprovs-SM för bassetar samt vid Småhunds-SM.

Nimrods Saxtorpskillen (BFdB) får en SEJCH rosett och diplom som hämtas av matte och husse Mirjam och Robert Landholm.

PBGV Lyckehöjdens Loeys matte,  Ulrika Edofsson erhåller SE VCH rosett och diplom

Eva Pettersson avtackas som webmaster

[Publicerat 20220513]