Viltspår

 Välkommen

till

Basset Väst

lokalavdelning i SBaK

 

ADRESS
Basset Väst
c/o Jan Karlsson
Hagabergsvägen 7
45198 UDDEVALLA


Rörligt viltspårprov 1 Jan - 31 Dec


Året runt
Förutsättning barmark
Anmälan senast 5 dagar före provstart
Anmälan ska vara kommissarien tillhanda
7 dagar före provstart
Förutsättning: Barmark
*
**
Anmälan gör till
Inger Skoglund
Bojetorpet 225
462 93 Vänersborg
Tel 0521-25 70 45


Betalning
Erläggs till domaren vid provtillfället
Anmälningsavgift 150 kr
Domarersättning 200 kr.
Eventuell reseersättning enligt ök innan provtillfället. 

Ordinarie viltspårprov 2020


Anmälan gör till
Inger Skoglund
Bojetorpet 225
462 93 Vänersborg
Tel 0521-25 70 45 


Betalning
Anmälningsavgift 150 kr
+ domarersättning 200 kr.*
+ Eventuell reseersättning
Sätts in på PG 643 41 40-7
eller via Swish 12344127632020 ordinarie viltspårprov
Juni 5-6
Juli 5-6
Augusti 2-3 inställt


September 4-5
Oktober 2-3
November 1-2
December —
Ordinarie viltspårprov inställda


Efter beslut av SKKs Jakthundskommittée 20200514 får endast rörligt viltspårprov genomföras under perioden 20200601-20200831.”
--------------
”Rörligt viltspårprov i SBaK Västs regi kan tillsvidare fortgå givet att följande vilkor efterlevs:
1. Domare avgör själv om han/hon vill döma.
2. Upptagningsområde skall vara Västra Götalandsregionen.
3. All aktivitet äger rum utomhus. Toa/Sanitetsutrymmen är ej tillgängliga.
4. Kommissarie/ Domare anger mötesplats och tidpunkt för provet. Tidsseparation skall användas så att olika startekipage aldrig möts
5. Personantal vid mötesplatsen/provplatsen begränsas primärt till 2 st (domare och hundförare), följeslagare kan i undantagsfall tillåtas.
6. All resultatadministration av protokoll sker utomhus/skilt från provekipaget.
7. Ingen kontanthantering äger rum.
I övrigt hänvisas till Folkhälsomyndighetens allmänna råd.”


 Basset-DM i viltspår 2020 är inställt


Styrelsen i SBaK Väst har den 6 maj med hänvisning till den rådande Covid-19 situationen beslutat att ställa in DM i viltspår som skulle gått av stapeln den 6:e juni. Styrelsen känner att denna tävling skall vara ett glatt arrangemang och inte en grå tillställning. När dessutom SM-tävlingen i augusti nu är inställd (SKK 20200429) så förloras även kvalmomentet till denna tävling.”
 


SM i Viltspår utgår
2020-05-06
Med anledning av SKK’s senaste direktiv med avseende på hantering av Covid-19 pandemin och klubborganiserad verksamhet har SBaK’s centralstyrelse och arrangören La Väst gemensamt beslutat att SM i viltspår för Basset raserna utgår för 2020. Ingen segrare kommer med andra ord att koras för verksamhetsåret 2020 och segraren 2019 får chans att försvara titeln först 2021 som det ser ut just nu. Mer information om SM 2021 kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.
Med vänlig hälsning
Patrik Särenfors, Viltspåransvarig - SBaK

Under fliken Viltspår/Kalender ordinarie viltspårprov:
Lägg till ”Inställt” för juni, juli augusti, gärna i avvikande färg

Torsdagen den 6:e juni avhölls 2019 års Viltspår-DM
1 PBGV Smebäckens Xtrafina Gulleborg Robert Berndtsson 1HP, 42p 15min SM klara
2 BFdB Fiskåfjällets Albin Lena Carlsson 1HP, 42p 22min SM klara
3 BFdB Hjulbäckens Lill Strimma Peder Johansson 1, 42p 31min 1:a reserv
4 BFdB Smedkullens Fauve Northug Lars Jansson 1, 37p 19min 2:a reserv


TIDIGARE RESULTAT HITTAR DU HÄR (TRYCK)